مکالمه بین mohammad9040 و My rabbit

7 پیغام بازدید کنندگان

  1. رسم وفا را بيوفا از غم نياموزي چرا او باهمه بيگانگي هر شب به ما سرميزند
  2. نمیدانم چرا ، اما برایت سخت دلتنگم ،

    در این مسلک که صورت های بی احساس

    بسوی قلب های ساده میتازند ،

    من اینجا در صف مرگ شقایق ها برای رنگ چشمان تو دلتنگم
  3. رسیدن به خیر...خسته نباشی...
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 7 تا 7