مکالمه بین leilaaa m و kahrobara

1 پیغام بازدید کنندگان
  1. ماه مبارک آمد، اي دوستان بشارت

    کز سوي دوست ما را هر دم رسد اشارت
    آمد نويد رحمت، اي دل ز خواب برخيز

    باشد که باقي عمر، جبران شود خسارت

    پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1