مکالمه بین ☠✌ZEALOUS✌☠ و My rabbit

6 پیغام بازدید کنندگان

  1. جدیدا جانور مد شده نه
  2. باجانوران مهربان باش...


  3. نام این گونه ی جانوری زیبا چیست؟
  4. در حسرت آغوش تو هستم ، بغلم کن !
    از عطر بر و روی تو مستم ، بغلم کن !
    کی گفته که قراره دور از تو بمونم !
    من با احدی عهدنبستم ، بغلم کن !
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 6 تا 6