مکالمه بین ↘♥↙ALONE.S↘♥↙ و rozita73

7 پیغام بازدید کنندگان

  1. دیروز بهشت را به گندم فروختیم؛
    مراقب باشیم امروز آن را به تکه نانی نفروشیم .
    میدانید فرصت دیگری نداریم ؟
  2. در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت این انسان های سخت هستند که می مانند نه روز های سخت.
  3. زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه ..واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حركت باشی ...
  4. زندگی مسابقه نیست، زندگی یک سفر است و تو آن مسافری باش که در هر گامش ترنم لحظه ها جاری است
  5. زندگی مسابقه نیست، زندگی یک سفر است و تو آن مسافری باش که در هر گامش ترنم لحظه ها جاری است
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 7 تا 7